ค้นหา
 

 

 
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
อนุบาล
 

    เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


   เด็ก ๆ มีธรรมชาติ 3  ประการ  คือ  ความกระหายใคร่รู้  ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถเฉพาะตัว  ของเด็กแต่ละคน  ธรรมชาติทั้งสามนี้มีในตัวเด็กมากน้อยไม่เท่ากัน  แต่ก็ถือว่าเป็นรากฐานการเรียนรู้ของมนุษย์  ส่วนคุณสมบัติอื่นที่ผู้สอนต้องช่วยพัฒนาเด็กให้เกิดความรู้  ความเจ้าใจ  มีทักษะหรือความชำนาญในการนำความรู้ไปใช้ได้เป็นอย่างดี

 

   การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษานี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นเรื่องจองการจัดกิจกรรมให้เด็กมีประสบการณ์จากสื่อต่าง ๆ ให้เด็กทำงานร่วมกัน เพื่อเสริมให้เด็กเกิดความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ฝึกการสังเกต จัดประเภทจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันเพื่อให้เป็นผู้มีเหตุผล เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเตรียมให้เด็กพร้อม ที่จะเป็นเยาวชนที่มีคุณค่าในยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน ซึ่งจะเห็นได้ว่า คณิตศาสตร์ช่วยสนับสนุนธรรมชาติในตัวเด็กและคุณสมบัติต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดี

 

   สำหรับการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เด็กจะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้มีความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ ได้รับการพัฒนาความสามารถถึงขั้นเรียนรู้ในการแก้ปัญหามีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการดำรงชีวิต คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นสม่ำเสมอจนถึงขั้นเรียนรู้แก้ปัญหา เป็นต้นว่าใช้โปรแกรมพิวเตอร์ (CAI)

 

    คณิตศาสตร์มีประสิทธิช่วยสอนซ่อนเสริมเพียงวันละ 10 นาที จะช่วยพัฒนาให้เด็กรู้จักตัดสินใจในการใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการพัฒนาความคิด ภาษาตลอดจนอารมณ์และสังคมของเด็กอีกด้วย ผู้สอนมีบทบาทในการป้อนคำถามให้เด็กคิดเป็นจะช่วยในการพัฒนาความรู้ ความเข้า ทักษะกระบวนการและแก้ปัญหา เพื่อที่จะเสริมสร้างสติปัญญาพัฒนาสมอง

 

    อย่างไรก็ตาม ผู้สอนยังมีบทบาทที่สำคัญในการช่วยเด็กคิดเพื่อไปสู่การแสวงหาแนวทางเพื่อการแก้ปัญหา และต้องไม่ลืมทบทวน ฝึกฝนให้เข้าใจ จำได้และนำความรู้ไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่วไม่ลืมที่จะจัดกิจกรรมให้ผ่อนคลายความเครียด ได้แก่ การเล่น การออกกำลังกายด้วยความร่าเริงแจ่มใส ซึงจะช่วยให้พัฒนาสติปัญญาเป็นอย่างดี แม้โลกเราปัจจุบันอยู่ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นโลกาภิวัตน์และวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง แต่หลักการของคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาไม่เคยเปลี่ยน ผู้สอนจะต้องพัฒนาให้เด็กแต่ละคน โดยคำนึงถึงธรรมชาติและคุณสมบัติของเด็ก ให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง

 

 

 

ผู้เขียน : pr วันที่ :2012-11-04 14:51:12 แก้ไชวันที่ :

 

 
   


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 142 | เดือนนี้ : 5979 | ปีนี้ : 40683 | รวม : 582060  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom