ค้นหา
 

 

 
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
อนุบาล
 

    เรื่อง ผลงานการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


ผลงานการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

ลำดับ

วันที่

ประเภทการแข่งขัน

หน่วยงานที่จัด

ชื่อ-สกุล

ชั้น

ผลการแข่งขัน

1

ปี 2551

วิทยาศาสตร์โอลิมปิก (ช่วงชั้นที่ 2)

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

ด.ช.ถิรวัฒน์  ถิ่นทุ่งทอง

ป.6/1

เหรียญทอง

2

ปี 2551

Science Show

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

1.ด.ญ. ลลิตา  จันทร์เทียน

2.ด.ญ.ปิยะวรรณ  ทองคำ

3.ด.ญ.ปิยธิตา  ตะโกใหญ่

ป.6/1ป.6/2ป.6/2

เหรียญทอง (ตัวแทน)

3

ปี 2551

โครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

1.ด.ญ.หนึ่งฤทัย  ขำนอง

2.ด.ญ. ปภาวี  ศิวะพรชัย

3. ด.ช.ณัฐกิตติ์  ฉัตรทองดี

ป.6/1ป.6/1ป.6/1

เหรียญทอง

3

11 ธ.ค.51

Science Show

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า

1.ด.ญ. ลลิตา  จันทร์เทียน

2.ด.ญ.ปิยะวรรณ  ทองคำ

3.ด.ญ.ปิยธิตา  ตะโกใหญ่

ป.6/1ป.6/2ป.6/2

เหรียญทอง

4

12 ธ.ค.51

หุ่นยนต์ทำมือ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า

1.ด.ญ.ปราณปรียา  เสกสิทธิ์วรกุล

2.ด.ช.ธนาพงษ์  รัตนกิตติไพบูลย์

 

เหรียญทองแดง (ตัวแทน)

5

ปี 2551

Science Show

สุพรรณบุรี

1.ด.ญ. ลลิตา  จันทร์เทียน

2.ด.ญ.ปิยะวรรณ  ทองคำ

3.ด.ญ.ปิยธิตา  ตะโกใหญ่

ป.6/1ป.6/2ป.6/2

เหรียญทอง

6

ปี 2551

หุ่นยนต์ทำมือ

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

1.ด.ญ.ปราณปรียา  เสกสิทธิ์วรกุล

2.ด.ช.ธนาพงษ์  รัตนกิตติไพบูลย์

 

เหรียญทองแดง

7

ปี 52

Science Show

 

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

1.ด.ญ.วีรพรรณ  พุทธวจนะ

2. ด.ญ.ภาสุรีย์  นิลขาว

3. ด.ญ.อรวรรณ  แม้นจิต

 

เหรียญทอง

8

20 ก.ค. 53

Science Show

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

1.ด.ญ. พิมพ์พิสุทธิ์  ใจเก่งดี

2. ด.ญ. ปริยามญชุ์  บิตุเรศ

3. ด.ญ. สุภณิดา  ศิโรพจนารักษ์

ป.4/1

ป.4/1

ป.4/1

รางวัลชมเชย

9

5 ส.ค.53

Science Show

โรงเรียนวิสุทธรังษี

1.ด.ญ. พิมพ์พิสุทธิ์  ใจเก่งดี

2. ด.ญ. ปริยามญชุ์  บิตุเรศ

3. ด.ญ. สุภณิดา  ศิโรพจนารักษ์

ป.4/1

ป.4/1

ป.4/1

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

10

5 ส.ค.53

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิสุทธรังษี

1.ด.ช. ลัทธพล  วศินนิติวงศ์

2. ด.ช.นิติวัฒน์  เห็นสว่าง

ป.6/1

ป.6/1

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

11

19 ส.ค.53

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

1.ด.ช. ลัทธพล  วศินนิติวงศ์

2. ด.ช.นิติวัฒน์  เห็นสว่าง

ป.6/1

ป.6/1

รางวัลอันดับที่  7

12

8 ก.ย.53

Science Show

โรงเรียนถาวรวิทยา

1.ด.ญ. พิมพ์พิสุทธิ์  ใจเก่งดี

2. ด.ญ. ปริยามญชุ์  บิตุเรศ

3. ด.ญ. สุภณิดา  ศิโรพจนารักษ์

ป.4/1

ป.4/1

ป.4/1

เหรียญทอง (ตัวแทน)

13

8 ก.ย.53

โครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนถาวรวิทยา

1.ด.ญ.สรัญดา  นะวะเย็น

2. ด.ญ. อริศรา  รักษ์เมือง

3. ด.ช. ธรรมาธรณ์  พิมพ์สุวรรณ

ป.5/1

ป.5/1

ป.5/1

เหรียญทอง (ตัวแทน)

14

29พ.ย.53

โครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

1.ด.ญ.สรัญดา  นะวะเย็น

2. ด.ญ. อริศรา  รักษ์เมือง

3. ด.ช. ธรรมาธรณ์  พิมพ์สุวรรณ

ป.5/1

ป.5/1

ป.5/1

เหรียญทอง

16

29พ.ย.53

Science Show

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

1.ด.ญ. พิมพ์พิสุทธิ์  ใจเก่งดี

2. ด.ญ. ปริยามญชุ์  บิตุเรศ

3. ด.ญ. สุภณิดา  ศิโรพจนารักษ์

ป.4/1

ป.4/1

ป.4/1

เหรียญทอง

(เป็นตัวแทนเขตไปแข่งต่อระดับภาค)

16

27 ธ.ค. 53

Science Show

งานศิลปหัตถกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา

1.ด.ญ. พิมพ์พิสุทธิ์  ใจเก่งดี

2. ด.ญ. ปริยามญชุ์  บิตุเรศ

3. ด.ญ. สุภณิดา  ศิโรพจนารักษ์

ป.4/1

ป.4/1

ป.4/1

เหรียญทอง

17

17 ส.ค. 54

Science Show

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

1.ด.ญ. พิมพ์พิสุทธิ์  ใจเก่งดี

2. ด.ญ. ปริยามญชุ์  บิตุเรศ

3. ด.ญ. สุภณิดา  ศิโรพจนารักษ์

ป.5/1

ป.5/1

ป.5/1

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

18

23 ส.ค. 54

Science Show

โรงเรียนวิสุทธรังษี

1.ด.ญ. พิมพ์พิสุทธิ์  ใจเก่งดี

2. ด.ญ. ปริยามญชุ์  บิตุเรศ

3. ด.ญ. สุภณิดา  ศิโรพจนารักษ์

ป.5/1

ป.5/1

ป.5/1

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

19

23 ส.ค.54

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิสุทธรังษี

1.ด.ช. ณัฐพงศ์  พิบูลย์มหาโชค

2. ด.ช.พิพัฒน์  ดอนเจดีย์

ป.6/1

ป.6/1

รองชนะเลิศอันดับที่ 3

20

11 ต.ค. 54

Science Show

โรงเรียนวีรศิลป์

1.ด.ญ. พิมพ์พิสุทธิ์  ใจเก่งดี

2. ด.ญ. ปริยามญชุ์  บิตุเรศ

3. ด.ญ. สุภณิดา  ศิโรพจนารักษ์

ป.5/1

ป.5/1

ป.5/1

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

 

 

 

ผู้เขียน : pr วันที่ :2012-11-07 09:33:35 แก้ไชวันที่ : 2012-11-07 09:34:58

 

 
   


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 22 | เดือนนี้ : 5036 | ปีนี้ : 39740 | รวม : 581117  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom