ค้นหา
 

 

 
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
อนุบาล
 

    เรื่อง ผลงานนักเรียน


ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

ผลงานการวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint  โดย ด.ช. นรังกูร  ศิลาเวียง นักเรียนชั้น ป.4/2

 

ผลงานนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ภาพวาดด้วยโปรแกรม Paint ในหัวข้อ "ประชาคมอาเซียน"

โดย    ด.ญ.ณัฏฐณิชา           กาญจนจินดาภรณ์

ด.ญ. กัญญารัตน์        ด้วงเดช

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

งาน มหกรรมการศึกษากลุ่มโรงเรียนเอกชน สพป.ก.จ. เขต1 กาญจนบุรีพ.ศ. 2553

ด.ญ. พลอยชมพู  วีระหงษ์ ป.3/1

ด.ญ.ญาณิศา  สุรินทร์ชมพ  ป.3/1

 

ผลงาน ด.ช.จิตรภานุ  คำจันทร์  ชั้น ป.3/1

 

ผลงาน ด.ญ.ณัฏฐณิชา กาญจนจินดาภรณ์ ชั้น ป.3/1

 

ผลงาน ด.ญ.แพรวา  มั่นคง ชั้น ป.3/1

 

ผลงาน ด.ญ.นิภาพร  ธีระแนว ชั้น ป.3/1

 

 

 

ผู้เขียน : admin1 วันที่ :2013-02-07 10:48:35 แก้ไชวันที่ : 2013-02-07 21:00:07

 

 
   


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 22 | เดือนนี้ : 5036 | ปีนี้ : 39740 | รวม : 581117  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom