ค้นหา
 

 

 
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
อนุบาล
 

    เรื่อง โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด ปี 2555


โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษด้านกีฬาให้นักเรียนที่มีความสนใจ  และยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย ดูแลร่างกายให้มีสุขภาพ และบุคลลิกภาพที่ดี มีลักษณะนิสัยที่ดีทางด้านกีฬา รู้กฏ/กติกา/มารยาท/ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  จัดกิจกรรมช่วงพักกลางวันหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียน : admin1 วันที่ :2013-02-07 11:17:28 แก้ไชวันที่ : 2013-02-07 21:13:38

 

 
   


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 142 | เดือนนี้ : 5979 | ปีนี้ : 40683 | รวม : 582060  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom