ค้นหา
 

 

 
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
อนุบาล
 

    เรื่อง ประมวลภาพกิจกรรม


รวมภาพกิจกรรมตลอดปี

           ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทางโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยวได้มีการกิจกรรมต่างๆมากมาย ที่เป็นการส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความถนัดและแสดงความสามารถต่างๆของนักเรียน  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนกล้าแสดงออก  ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งยังฝึกฝนเพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไปทั้งในทางวิชาการและนันทนาการ  ซึ่งทางกลุ่มสาระศิลปะ  หมวดวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ได้มีการจัดการแสดงโชว์ความสามารถของนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันงานกีฬาสี 

 

 

การบรรเลงดนตรีไทย วันไหว้ครู
 

 

   

 

 

 

 

การแสดงในกิจกรรมวันเด็ก

 

การแสดงกราวเงาะ

 

 

 

การแสดงดรุณีโจงกระเบน

 

 

 

การแสดงฟ้อนอวยพร

 

 

กิจกรรมการแสดงในวันแม่

 

 

 

กิจกรรมวันงานกีฬาสี

 

วงค์ดุริยางค์ของโรงเรียน

 

 

ภาพบรรยากาศในห้องเรียน


 

 

 

ผู้เขียน : natboy5555 วันที่ :2013-06-05 20:05:28 แก้ไชวันที่ : 2013-06-05 20:18:15

 

 
   


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 142 | เดือนนี้ : 5979 | ปีนี้ : 40683 | รวม : 582060  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom