ค้นหา
 

 

 
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
อนุบาล
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

 

กิจกรรมวาดภาพระบายสี และ ปั้นดินน้ำมัน   ..... อ่านต่อ
เขียน เมื่อ 2013-07-17 07:57:36 แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมตลอดปี ..... อ่านต่อ
เขียน เมื่อ 2013-06-05 20:05:28 แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 2013-06-05 20:18:15

 

 

ชมรมดนตรีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก   ..... อ่านต่อ
เขียน เมื่อ 2013-06-05 08:49:18 แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 2013-06-05 09:02:37

 

 

ทำไมต้องเรียนศิลปะ
คำตอบคือ...การเรียนรู้ศิลปะ เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒน ..... อ่านต่อ
เขียน เมื่อ 2013-02-07 08:11:46 แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 2013-02-07 08:33:07

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์    ดังนั้น กิจกรรมศิลปะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรี ..... อ่านต่อ
เขียน เมื่อ 2013-02-07 08:09:01 แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 2013-02-07 08:35:25

 

 

ทั้งหมด 5 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

 
   


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 292 | เดือนนี้ : 5306 | ปีนี้ : 40010 | รวม : 581387  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom