ค้นหา
 

 


 ตราประจำโรงเรียน

 

 

 

ความหมาย


     สีน้ำเงิน  หมายถึง ครูที่มีความรู้ มีความเป็นผู้นำ แบ่งปันความรู้เรื่องราวอย่างมีประสิทธิภาพ


     สีเหลือง หมายถึง โรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรัก ความอบอุ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและเป็นนักคิดค้นสร้างสรรค์ ในสิ่งที่ดีงาม


     สีเขียว หมายถึง นักเรียนที่ได้รับการอบรม ปลูกฝัง ผู้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ในเรื่องราว ต่างๆ จนเติบโตเป็นคนโดยสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจดั่งต้นไม้ที่กำลังเจริญงอกงาม


     วงกลม 3 วงซ้อนกัน หมายถึง โรงเรียน ครู และนักเรียน รวมกันเป็นหนึ่งเดียวคือโรงเรียนยู่เฉียว


     ภาษาจีนกลาง หมายถึง การให้การศึกษา ภาษาจีน เรียกว่า ยู่

 


ดอกไม้ประจำโรงเรียน


     ดอกเหมย หรือดอกบ๊วย คนจีนเรียกว่า “เหมยฮัว” มีความหมายถึงความชื่นบาน ความมีโชคอายุยืนยาวและกับความอ่อนเยาว์ที่ยืนยงหรือความยิ่งใหญ่


ต้นไม้ประจำโรงเรียน


     ต้นไผ่ หมายถึง ความเข้มแข็ง ความมีปัญญา ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ และความกตัญญู


     ไผ่กับดอกเหมย อยู่ด้วยกัน หมายถึง มิตรภาพระหว่างเด็กชายและเด็กหญิงที่ไร้เดียงสาและบริสุทธิ์

 


 
 

เพลงรวมใจยู่เฉียว 育侨校歌

育侨校歌:千山万水,来去匆忙。我们育侨的种子,散布到四方。不怕颠簸,不怕跄踉。我们熏陶智仁勇,爱国义爱乡,将育侨的种子散布到四方。**千山万水,来去匆忙。我们育侨的种子,散布到四方。不怕颠簸,不怕跄踉。我们熏陶智仁勇,爱国义爱乡,将育侨的种子散布到四方。

เพลงรวมใจยู่เฉียว จากทิวเขาโพ้นพันคีรียอด แลตลอดสลับสล้างเนินไศล สายธาราหลั่งล้นมาฟากฟ้าไกล รวมชีวิตจิตใจยู่เฉียวชน เราคือเมล็กพันธุ์อันล้ำค่า แพร่หลายมาสี่ทิศจิตฉงน อุปสรรคขวากหนามข้ามหลุดพ้น พร้อมฝึกฝนความรู้คู่กายา ศิษย์ยู่เฉียวกล้าหาญรักบ้านเกิด ทั้งทูนเทิดรักชาติศาสนา อีกปลูกฝังคุณธรรมนำชีวา ให้สูงค่าเชิดชูยู่เฉียวเอย 

  คุรุสภา
สำนักงาน สมศ.
  กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
  ครูไทย
  วิกีพีเดีย สารานุกรม
 


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 19 | เดือนนี้ : 5033 | ปีนี้ : 39737 | รวม : 581114  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom