ค้นหา
 

 


 เครื่องแบบนักเรียน
     
     

 

เครื่องแบบนักเรียนชาย ชั้นอนุบาล 1-3

     


1. ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
2. สัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนตรงกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
3. ปกเสื้อสีน้ำเงินมีขลิบสีเหลือง
4. ผูกไทด์สำเร็จรูปของอนุบาล
5. ชายแขนเสื้อแถบน้ำเงินมีขลิบสีเหลือง
6. ชายเสื้อด้านล่างแถบน้ำเงินมีขลิบสีเหลือง
7. กางเกงสีน้ำเงินมีขลิบสีเหลือง
8. รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ชั้นอนุบาล 1-3

     

1. ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
2. สัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนตรงกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
3. ปกเสื้อสีน้ำเงินมีขลิบสีเหลือง
4. ผูกโบว์สำเร็จรูปของอนุบาล
5. ชายแขนเสื้อแถบน้ำเงินมีขลิบสีเหลือง
6. ชายเสื้อด้านล่างแถบน้ำเงินมีขลิบสีเหลือง
7. กระโปรงนักเรียนสีน้ำเงินจีบรอบตัว
8. ชายกระโปรงมีขลิบสีเหลือง
9. รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
เครื่องแบบพละชาย ชั้นอนุบาล 1-3

     

1. ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
2. สัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนหน้าอกด้านซ้าย
3. กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินด้านข้างมีขลิบสีเหลือง
4. รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
เครื่องแบบพละหญิง ชั้นอนุบาล 1-3


     

1. ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
2. สัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนหน้าอกด้านซ้าย
3. กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินด้านข้างมีขลิบสีเหลือง
4. รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย

        เครื่องแบบนักเรียนชาย

     

1. ปักชื่อ – นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
2. เสื้อสั้นสีขาว เอวจั๊มพ์ไม่ทับใน
3. ปกคอเสื้อสีกรมท่า มุมแหลมขลิบเหลือง
4. เนคไทสีกรมท่าขลิบปลายเหลืองยาวเสมอขอบกระเป๋า
5. กระเป๋าแถบสีกรมท่า ด้านบนขลิบเหลือง ปักโลโก้ ร.ร.
6. กางเกงขาสั้น สีกรมท่าขลิบเหลือง
7. รองเท้าผ้าใบสีดำมีเชือกผูก ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

         เครื่องแบบนักเรียนหญิง

     

1. ปักชื่อ – นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
2. ถักเปียและผูกโบว์สีเหลือง
3. เสื้อสั้นสีขาว เอวจั๊มพ์ไม่ทับใน
4. ปกคอเสื้อสีกรมท่า มุมมนขลิบเหลือง
5. เนคไทสีกรมท่าขลิบปลายเหลืองยาวเสมอขอบกระเป๋า
6. กระเป๋าสีกรมท่า ด้านบนขลิบเหลืองปักโลโก้ ร.ร.
7. กระโปรงสีกรมท่าขลิบเหลือง
8. รองเท้าหนังสีดำมีสายคาดด้านหน้า ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

 เครื่องแบบพละชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

       


1. ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีขาวที่หน้าอกด้านขวา
2. สัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
3. กางเกงสีน้ำเงินขาสั้นด้านข้างมีขลิบสีเหลือง
4. รองเท้าผ้าใบสีดำมีเชือกผูก ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

 เครื่องแบบพละหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

        


1. ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีขาวที่หน้าอกด้านขวา
2. ปักสัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
3. กางเกงสีน้ำเงินขาสั้นด้านข้างมีขลิบสีเหลือง
4. รองเท้าผ้าใบสีขาวมีเชือกผูก ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

 เครื่องแบบพละชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

      


1. เสื้อโปโลสีเหลือง
2. ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
3. ปักสัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
4. กางเกงสีน้ำเงินขายาวมีขลิบสีเหลือง
5. รองเท้าผ้าใบสีดำ มีเชือกผูก ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

 เครื่องแบบพละหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

       


1. เสื้อโปโลสีเหลือง
2. ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
3. ปักสัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
4. กางเกงสีน้ำเงินขายาวมีขลิบสีเหลือง
5. รองเท้าผ้าใบสีขาวมีเชือกผูก ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

         เครื่องแบบลูกเสือสำรอง

      


1. หมวกลูกเสือสำรอง
2. ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
3. ป้ายชื่อโรงเรียน กลุ่มกองติดหัวไหล่ด้านขวา
4. ป้ายสี ติดหัวไหล่ด้านซ้าย
5. ป้ายเครื่องหมาย จงทำดี ติดเหนือกระเป๋าด้านซ้าย
6. ผ้าพันคอพื้นสีเหลืองขลิบน้ำเงินตราประจำจังหวัด
7. วอล์กเกิ้ล ใช้แบบหนังสีน้ำตาล
8. เข็มขัด เป็นแบบเข็มขัดหนังสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเป็นรูปหน้าเสือ
9. รองเท้าผ้าใบสีดำมีเชือกผูก ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

          เครื่องแบบเนตรนารีสำรอง

       

1. หมวกเนตรนารีสำรอง
2. ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
3. ป้ายชื่อโรงเรียน กลุ่มกองติดหัวไหล่ด้านขวา
4. ป้ายสี ติดหัวไหล่ด้านซ้าย­
5. ป้ายเครื่องหมาย จงทำดี ติดเหนือกระเป๋าด้านซ้าย
6 . ผ้าพันคอพื้นสีเหลืองขลิบน้ำเงินตราประจำจังหวัด
7. วอล์กเกิ้ล ใช้แบบหนังสีน้ำตาล
8. รองเท้าหนังสีดำมีสายคาดด้านหน้า ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

          เครื่องแบบลูกเสือสามัญ

     


1. ชุดกากีแบบลูกเสือสามัญ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นและกางเกงขาสั้นคลุมเข่า
2. หมวกเป็นแบบหมวกปีก มีสายคาดหมวกสีน้ำตาล มีดอกจันและหน้าเสือ
3 . ผ้าพันคอสีน้ำเงิน มีตราประจำจังหวัดอยู่ที่มุมผ้าพันคอ
4. วอล์กเกิ้ล เป็นแบบโลหะทองเหลืองเป็นรูปหน้าเสือ
5. ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินบนผ้าพื้นขาวที่หน้าอกด้านขวา
6. ป้ายชื่อโรงเรียนและเครื่องหมายกลุ่มกอง ติดหัวไหล่ด้านขวา
7. ป้าย จงเตรียมพร้อม ติดเหนือกระเป๋าด้านซ้าย
8. เข็มขัด เป็นแบบเข็มขัดหนังสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเป็นรูปหน้าเสือ
9. รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลมีเชือกผูก ถุงเท้าสีกากีไม่มีลวดลาย

         เครื่องแบบเนตรนารีสามัญ

       

1. ชุดเนตรนารีสีเขียว มีเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและกระโปรง คลุมเข่า
2. หมวกเป็นแบบหมวกมีปีกสีเดียวกับชุด มีตราเครื่องหมายเนตรนารี ติดอยู่ด้านหน้าหมวก
3. ผ้าพันคอสีน้ำเงิน มีตราประจำจังหวัดอยู่ที่มุมผ้าพันคอ
4. วอล์กเกิ้ลเป็นแบบโลหะทองเหลืองมีตราสัญลักษณ์เนตรนารี
5. ปักชื่อ – นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินบนผ้าพื้นขาวที่หน้าอกด้านขวา
6. ป้ายชื่อโรงเรียนและเครื่องหมายกลุ่มกอง ติดหัวไหล่ด้านขวา
7. ป้าย จงเตรียมพร้อม ติดเหนือกระเป๋าด้านซ้าย
8. เข็มขัดแบบหนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นแบบโลหะทองเหลืองมีตราสัญลักษณ์ เนตรนารี
9. รองเท้าหนังสีดำมีสายคาดด้านหน้า ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

 
 

เพลงรวมใจยู่เฉียว 育侨校歌

育侨校歌:千山万水,来去匆忙。我们育侨的种子,散布到四方。不怕颠簸,不怕跄踉。我们熏陶智仁勇,爱国义爱乡,将育侨的种子散布到四方。**千山万水,来去匆忙。我们育侨的种子,散布到四方。不怕颠簸,不怕跄踉。我们熏陶智仁勇,爱国义爱乡,将育侨的种子散布到四方。

เพลงรวมใจยู่เฉียว จากทิวเขาโพ้นพันคีรียอด แลตลอดสลับสล้างเนินไศล สายธาราหลั่งล้นมาฟากฟ้าไกล รวมชีวิตจิตใจยู่เฉียวชน เราคือเมล็กพันธุ์อันล้ำค่า แพร่หลายมาสี่ทิศจิตฉงน อุปสรรคขวากหนามข้ามหลุดพ้น พร้อมฝึกฝนความรู้คู่กายา ศิษย์ยู่เฉียวกล้าหาญรักบ้านเกิด ทั้งทูนเทิดรักชาติศาสนา อีกปลูกฝังคุณธรรมนำชีวา ให้สูงค่าเชิดชูยู่เฉียวเอย 

  คุรุสภา
สำนักงาน สมศ.
  กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
  ครูไทย
  วิกีพีเดีย สารานุกรม
 


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 292 | เดือนนี้ : 5306 | ปีนี้ : 40010 | รวม : 581387  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom