ค้นหา
 

 

 

การเรียนการสอนภาษาจีน ชั้นอ.3/3 วันที่ 18 เม.ย.61
summer 18 เม.ย.61
เทศกาลสงกรานต์ ยู่เฉียว 12 เม.ย.61
summer 11 เม.ย.61
ปรับปรุงอาคารสถานที่ 10 เม.ย.61
summer 10 เม.ย.61
Summer 9 เม.ย.61
Summer วิชาศิลปะ 6 เม.ย.61
Summer 6 เม.ย.61
Summer 5 เม.ย.61
Summer 4 เม.ย.61
Summer 3 เม.ย.61
Summer 2 เม.ย.61
ปรับปรุงเครื่องเล่น 2 เม.ย.61
รับผลการเรียนและผลสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 30 มี.ค.61
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อ.1 - ป.5 วันที่ 29 มี.ค.61
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 29 มี.ค.61
ปรับปรุงอาคารสถานที่ 26 มี.ค.61
งานส่งดวงใจสู่ดวงดาว Part 2 วันที่ 9 มี.ค.61
งานส่งดวงใจสู่ดวงดาว Part 1 วันที่ 9 มี.ค.61
ผู้บริหารมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนชั้นป.6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 มี.ค.61
ผู้บริหารมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนชั้นป.6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 มี.ค.61
การสอบ NT ระดับชั้น ป.3 วันที่ 7 มี.ค.61
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 มี.ค.61
แข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน เครือข่ายโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ก.พ.61
ประชุมคณะกรรมการบริหารและงานเลี้ยงสังสรรค์ 23 ก.พ.61
นักเรียนหญิงชั้น ป.5 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 21ก.พ.61
ผู้จัดการให้โอวาทกับนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน 21 ก.พ.61
คุณกัญญา เซี่ยงฉิน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง มอบเกียรติบัตรและวัสดุอุปกรณ์รักษาความสะอาด 20 ก.พ.61
ผู้อำนวยการมอบของที่ระลึกให้กับครูอาสาต่างชาติ 20 ก.พ.61
กรรมการบริหารมอบแตะเอียให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนยู่เฉียวเนื่องในเทศกาลตรุษจีน 14 ก.พ.61
กิจกรรมวันตรุษจีน Part 2 วันที่ 14 ก.พ.61
กิจกรรมวันตรุษจีน Part 1 วันที่ 14 ก.พ.61
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ตรวจคัดกรองสายตานักเรียนชั้น ป.1 วันที่ 12ก.พ.61
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 12 ก.พ.61
สังสรรค์ตรุษจีน เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก 10 ก.พ.61
100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 10 ก.พ.61
นิทรรศการสัมพันธ์ชุมชนบูรณาการทุกกลุ่มสาระ Part 2 วันที่ 9 ก.พ.61
นิทรรศการสัมพันธ์ชุมชนบูรณาการทุกกลุ่มสาระ Part 1 วันที่ 9 ก.พ.61
ประชุมคณะกรรมการตำบลจัดการสุขภาพ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 วันที่ 8 ก.พ.61
นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ มามอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนยู่เฉียว 8 ก.พ.61
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 8 ก.พ.61
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างครูกับนักเรียนชั้นป.5-6 วันที่ 7 ก.พ.61
การแข่งขันกีฬาแชร์บอล ระหว่างครูกับนักเรียนชั้นป.6 วันที่ 7 ก.พ.61
ประธานนักเรียนและสมาชิกสภานักเรียนชั้น ป.6 ปี 2560 มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ยู่เฉียว 7 ก.พ.61
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 6 ก.พ.61
อุดฟัน ป.2/1 และ ป.2/2 วันที่ 5 ก.พ.61
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 5 ก.พ.61
ผู้บริหารรร่วมงานกิจกรรมเปิดบ้านถาวร 4.0 สู่อนาคต ณ โรงเรียนถาวรวิทยา 5 ก.พ.61
การแสดง กวนอิมพันมือ งานท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม ครั้งที่ 6 วันที่ 4 ก.พ.61
หนูน้อยสร้างสรรค์งานศิลปะ Part 2 วันที่ 2 ก.พ.61
หนูน้อยสร้างสรรค์งานศิลปะ Part 1 วันที่ 2 ก.พ.61
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 1 ก.พ.61
ผู้อำนวยการจับรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบคำถามชิงรางวัล ประจำเดือนมกราคม 2561 วันที่ 1 ก.พ.61
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 1 ก.พ.61
กิจกรรมภาษาจีนช่วงเบรคบ่าย 31 ม.ค.61
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 31 ม.ค.61
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 30 ม.ค.61
ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่พูดเสียงตามสายช่วงเช้า ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 30 ม.ค.61
โครงการ D.A.R.E ประจำปีการศึกษา 2560 มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ที่จบหลักสูตร 29 ม.ค.61
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 29 ม.ค.61
STUDENT'S EXPOSURE English Speaking Years 27 ม.ค.61
กิจกรรมส่งเสริมทักษะคณิตสาสตร์ ประจำเดือน มกราคม 26 ม.ค.61
หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1-3 วันที่ 26 ม.ค.61
การแถลงข่าวงานท่าม่วงบ้านฉันดีและงามครั้งที่ 6 วันที่ 25 ม.ค.61
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 25 ม.ค.61
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 25 ม.ค.61
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 24 ม.ค.61
ประกวดคัดลายมือกลุ่มสาระภาษาจีน 23 ม.ค.61
กิจกรรมหุ่นสวยด้วยตัวเรา 18 ม.ค.61
เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ป.2 - ป.3 วันที่ 19 ม.ค.61
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาชั้น อ.2/3 วันที่ 18 ม.ค.61
การประกวดหนูน้อยฟันสวย ประจำปี 2560 วันที่ 18 ม.ค.61
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 อบรมให้ความรู้ CPR การปฐมพยาบาล ยื้อชีวิต คืนชีพ 17 ม.ค.61
เด็กนักเรียนโครงการหุ่นสวยด้วยตัวเราชั่งน้ำหนัก 17 ม.ค.61
กิจกรรมวันเด็ก 12 ม.ค.61 Part 2
กิจกรรมวันเด็ก 12 ม.ค.61 Part 1
การแนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยม รร.ท่าม่วงราษฏร์บำรุง 11 ม.ค.61
รับเงินสนับสนุนจากสมาคมเฉียวปั้น 11 ม.ค.61
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ PRE-ONET 10 ม.ค.61
ครูพยาบาลให้ความรู้กับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถม เรื่อง ไวรัสโรต้า 9 มกราตม 9 ม.ค.61
ผลงานวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ CHILDRENS DAY
เจ้าหน้าที่ทันตกรรมเข้ามาอุดฟันชั้น ป.3/3 วันที่ 8 ม.ค.61
ผู้อำนวยการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 8 ม.ค.61
เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก 5-6 ม.ค.61
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.นครนายก 6 ม.ค.61
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.นครนายก 5 ม.ค.61
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.นครนายก 4 ม.ค.61
โรงเรียนวิสุทธรังษี แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 วันที่ 5 ม.ค.61
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1วันที่ 5 ม.ค.61
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 5 ม.ค.61
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 4 ม.ค.61
เคลือบฟูลออไรด์ อ.1/4 อ.2/3 อ.2/4 อ.3/4 วันที่ 4 ม.ค.61
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 4 ม.ค.61
กิจกรรมภาษาจีนช่วงเบรคบ่าย 3 ม.ค.61
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 3 ม.ค.61
mothers day student portfolio 31 ก.ค.60
母亲节学生英文习作(7月31日)
การแสดงยิมนาสติกจากสโมสร Holstrebro จากประเทศเดนมาร์ก 31 ก.ค.60
丹麦体操表演(7月31日)
 
    
 


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 21 | เดือนนี้ : 5035 | ปีนี้ : 39739 | รวม : 581116  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom