ค้นหา
 

 

 

กิจกรรมหุ่นสวยด้วยตัวเรา 18 ม.ค.61
เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ป.2 - ป.3 วันที่ 19 ม.ค.61
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 18 ม.ค.61
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาชั้น อ.2/3 วันที่ 18 ม.ค.61
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 18 ม.ค.61
การประกวดหนูน้อยฟันสวย ประจำปี 2560 วันที่ 18 ม.ค.61
กิจกรรมภาษาจีนช่วงเบรคบ่าย 17 ม.ค.61
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 อบรมให้ความรู้ CPR การปฐมพยาบาล ยื้อชีวิต คืนชีพ 17 ม.ค.61
เด็กนักเรียนโครงการหุ่นสวยด้วยตัวเราชั่งน้ำหนัก 17 ม.ค.61
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 17 ม.ค.61
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 15 ม.ค.61
ผู้อำนวยการมอบรางวัลนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 15 ม.ค.61
กิจกรรมวันเด็ก 12 ม.ค.61 Part 2
กิจกรรมวันเด็ก 12 ม.ค.61 Part 1
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 11 ม.ค.61
การแนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยม รร.ท่าม่วงราษฏร์บำรุง 11 ม.ค.61
รับเงินสนับสนุนจากสมาคมเฉียวปั้น 11 ม.ค.61
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 11 ม.ค.61
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ PRE-ONET 10 ม.ค.61
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 10 ม.ค.61
ครูพยาบาลให้ความรู้กับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถม เรื่อง ไวรัสโรต้า 9 มกราตม 9 ม.ค.61
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 9 ม.ค.61
ผลงานวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ CHILDRENS DAY
เจ้าหน้าที่ทันตกรรมเข้ามาอุดฟันชั้น ป.3/3 วันที่ 8 ม.ค.61
ผู้อำนวยการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 8 ม.ค.61
เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก 5-6 ม.ค.61
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.นครนายก 6 ม.ค.61
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.นครนายก 5 ม.ค.61
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.นครนายก 4 ม.ค.61
โรงเรียนวิสุทธรังษี แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 วันที่ 5 ม.ค.61
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1วันที่ 5 ม.ค.61
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 5 ม.ค.61
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 4 ม.ค.61
เคลือบฟูลออไรด์ อ.1/4 อ.2/3 อ.2/4 อ.3/4 วันที่ 4 ม.ค.61
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 4 ม.ค.61
กิจกรรมภาษาจีนช่วงเบรคบ่าย 3 ม.ค.61
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 3 ม.ค.61
ผู้บริหารมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ 29 ธ.ค.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 29 ธ.ค.60
ผู้บริหารมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ 28 ธ.ค.60
วันคริสต์มาส Part 3 วันที่ 25 ธ.ค.60
วันคริสต์มาส Part 2 วันที่ 25 ธ.ค.60
วันคริสต์มาส Part 1 วันที่ 25 ธ.ค.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 22 ธ.ค.60
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 21 ธ.ค.60
อุดฟันนักเรียนชั้น ป.3 วันที่ 21 ธันวาคม 2560
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 21 ธ.ค.60
ผลงานวันคริสต์มาส กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 21 ธ.ค.60
กิจกรรมภาษาจีนช่วงเบรคบ่าย 20 ธ.ค.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 20 ธ.ค.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 19 ธ.ค.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 18 ธ.ค.60
ทัศนศึกษา อ.1 อินเวนแลนด์ กาญจนบุรี 15 ธ.ค.60
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 14 ธ.ค.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ14 ธ.ค.60
กิจกรรมภาษาจีนช่วงเบรคบ่าย 13 ธ.ค.60
นักเรียนในโครงการหุ่นสวยด้วยตัวเราชั่งน้ำหนัก 13 ธ.ค.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 13 ธ.ค.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 12 ธ.ค.60
ทัศนศึกษาชั้นป.1 ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม 7 ธ.ค.60
ทัศนศึกษาชั้น อ.3 ณ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ 6 ธ.ค.60
ทัศนศึกษาชั้น ป.2-3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 6 ธ.ค.60
ทัศนศึกษาอนุบาล 2 ณ ซาฟารีปาร์คบ่อพลอย 6 ธ.ค.60
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.5-ป.6 ค่ายสมพล โตรักษา 4-5 ธ.ค.60 Part 2
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.5-ป.6 ค่ายสมพล โตรักษา 4-5 ธ.ค.60 Part 1
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30 พ.ย.60
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 30 พ.ย.60
มอบรางวัล กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 30 พ.ย.60
นักเรียนเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 30 พ.ย.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 30 พ.ย.60
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 29 พ.ย.60
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนวังขนายทายิการาม 29 พ.ย.60
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 29 พ.ย.60
กิจกรรมภาษาจีนช่วงเบรคบ่าย 29 พ.ย.60
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ 28 พ.ย.60
โครงการ D.A.R.E. ประจำปี 2560 วันที่ 27 พ.ย.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 27 พ.ย.60
นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันรำไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 27 พ.ย.60
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ 24 พ.ย.60
สัมพันธ์ชุมชนชั้นอนุบาล 3 วันที่ 24 พ.ย.60
กิจกรรมหุ่นสวยด้วยตัวเรา ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2560 วันที่ 23 พ.ย.60
นักเรียน ป.6/1 เข้าร่วมกิจกรรมกับงาน Amazing Green A'MAZE 2017 วันที่ 23 พ.ย.60
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 23 พ.ย.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 23 พ.ย.60
กิจกรรมภาษาจีนช่วงเบรคบ่าย 22 พ.ย.60
ตรวจบันทึกโรคสภาวะฟันผุ และ อุดฟันนักเรียน ป.3 วันที่ 22 พ.ย.60
นักเรียนในโครงการหุ่นสวยด้วยตัวเราชั่งน้ำหนัก 22 พ.ย.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 22 พ.ย.60
นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ทำ EM Ball กับโครงการเมืองน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชน 21 พ.ย.60
เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน นักเรียนชั้น ป.2 วันที่ 21 พ.ย.60
เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน นักเรียนชั้น ป.1 วันที่ 20 พ.ย.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 20 พ.ย.60
สอบวัดความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน YCT วันที่ 18 พ.ย.60
ผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ ททท. ในงาน Amazing Green A'MAZE 2017 วันที่ 17 พ.ย.60
ผู้จัดการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด 17 พ.ย.60
ประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย 16 พ.ย.60
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 16 พ.ย.60
แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 16 พ.ย.60
นิเทศ ติดตาม ตรวจเยื่ยมโรงเรียนในสังกัดเอกชน ภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 16 พ.ย.60
กีฬาต่อต้านยาเสพติด 16 พ.ย.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 16 พ.ย.60
สนทนาภาษาอังกฤษกับ Teacher Paul 15 พ.ย.60
กิจกรรมภาษาจีนช่วงเบรคบ่าย 15 พ.ย.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 15 พ.ย.60
นักเรียนในชมรมศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรมกับงาน Amazing Green ร่วมกับ ททท. 14 พ.ย.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 14 พ.ย.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 13 พ.ย.60
STUDENT'S EXPOSURE English Speaking Years 11 พ.ย.60
โครงการเมืองน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชน 10 พ.ย.60
วันมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 วันที่ 10 พ.ย.60
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 9 พ.ย.60
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบนักธรรมตรี 9 พ.ย.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 9 พ.ย.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 8 พ.ย.60
แนะนำครูต่างชาติ Mr.Paul Wright & Miss Soumi Saha ให้นักเรียนได้รู้จัก 7 พ.ย.60
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี เข้ามาฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนได้้รับชม 7 พ.ย.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 7 พ.ย.60
ทดสอบนักเรียนชั้น อ.1 ประจำปี 2561 วันที่ 4 พ.ย.60
กิจกรรมวันลอยกระทง 3 พ.ย.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 3 พ.ย.60
คุณศยามล ลิ้มตระการพงษ์ มาเล่านิทานให้นักเรียนอนุบาลฟัง 2 พ.ย.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 2 พ.ย.60
นักเรียนชั้น ป.6 ติวนักธรรมตรี 1 พ.ย.60
ประกาศผลการสอบ YCT ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 1 พ.ย.60
ผู้บริหารมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สอบ YCT วันที่ 1 พ.ย.60
โครงการหุ่นสวยด้วยมือเรา 31 ต.ค.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 31 ต.ค.60
เจ้าหน้าที่ รพ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 เข้ามาเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียน ป.1 วันที่ 30 ต.ค.60
ผลงานวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระภาษอังกฤษ "Loy krathong Festival" 30 ต.ค.60
กีฬาต่อต้านยาเสพติด 30 ต.ค.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 30 ต.ค.60
กิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ต.ค.60
ประชุมผู้ปกครองเก่า อ.1-ป.6 วันที่ 21 ต.ค.60
ผลงานวาดภาพระบายสี วิชาศิลปะ นักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 20 ต.ค.60
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้ามาสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 วันที่ 20 ต.ค.60
ครูและบุคลากรฟังผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560 วันที่ 20 ต.ค.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 20 ต.ค.60
นักเรียนเข้าร่วมเทศกาลถือศีล กินเจ โรงเจบ้วนเซี่ยงตั๊ว ท่าม่วง ประจำปี 2560 วันที่ 19 ต.ค.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 19 ต.ค.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 18 ต.ค.60
เคลือบฟูลออไรด์ อ.3/3 และ อ.3/2 วันที่ 17 ต.ค.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 17 ต.ค.60
ชั่งน้ำหนัก กิจกรรมหุ่นสวยด้วยตัวเรา 16 ต.ค.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 16 ต.ค.60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 ต.ค.60 โรงเรียนอำนวยวิทย์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 ต.ค.60 สนามแข่งขันโรงเรียนวีรศิลป์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 ต.ค.60 สนามแข่งขันโรงเรียนยู่เฉียว
อุดฟันให้กับนักเรียนชั้น ป.6/3 วันที่ 12 ต.ค.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 12 ต.ค.60
อุดฟันให้กับนักเรียนชั้น ป.6/1 วันที่ 11 ต.ค.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 11 ต.ค.60
อุดฟันให้กับนักเรียนชั้น ป.6/2 วันที่ 10 ต.ค.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 10 ต.ค.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 9 ต.ค.60
ผู้จัดการให้โอวาทต้อนรับเปิดเทอม 9 ต.ค.60
ครูและบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปี 3 ต.ค.60
ค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 วันที่ 30 ก.ย.60
ผู้จัดการให้โอวาท ก่อนปิดภาคเรียน 29 ก.ย.60
วันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 ก.ย.60
โครงการ “เด็กไทยสายตาดี” ตัดแว่นสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาสายตาให้ฟรี 26 ก.ย.60
ประชุมเครือข่ายโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 22 ก.ย.60
ประกาศผลการสอบ YCT ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560
มอบรางวัลกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ประถมต้น 20 ก.ย.60
กิจกรรมการมอบรางวัลวันไหว้พระจันทร์ 20 ก.ย.60
นักเรียนชั้นอนุบาลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 18-19 ก.ย.60
STUDENT'S EXPOSURE English Speaking Years 16 ก.ย.60
การป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย (อัคคีภัย) ระดับชั้นอนุบาล 15 ก.ย.60
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 14 ก.ย.60
ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบคำถามกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 14 ก.ย.60
ผู้อำนวยการมอบรางวัลนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ 14 ก.ย.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 14 ก.ย.60
กิจกรรมภาษาพาเพลิน กลุ่มสาระภาษาจีน 13 ก.ย.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 13 ก.ย.60
ศิลปะการเป่าสี (เส้นสีเดินทาง) ของนักเรียนชั้น ป.1 วันที่ 12 ก.ย.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 12 ก.ย.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 11 ก.ย.60
ผู้อำนวยการมอบรางวัลนักเรียนที่เข้าแข่งขันการประกวดเรียงความในโครงการเส้นทางวัฒนธรรมชุมชน 11 ก.ย.60
การแข่งขันประกวดเรียงความในโครงการเส้นทางวัฒนธรรมชุมชน 10 ก.ย.60
การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 ก.ย.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 8 ก.ย.60
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 7 ก.ย.60
เคลือบหลุมร่องฟันชั้น ป.2 วันที่ 7 ก.ย.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 7 ก.ย.60
นักเรียนชั้น ป.5 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยสมัยโบราณและเส้นทางวัฒนธรรมชุมชน 6 ก.ย. 60
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าม่วง จัดอบรม อสม.น้อย ให้กับนักเรียนชั้น ป.4 วันที่ 6 ก.ย.60
คุณศยามล ลิ้มตระการพงษ์ มาเล่านิทานให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 ฟัง วันที่ 6 ก.ย.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 6 ก.ย.60
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET วันที่ 3 ก.ย.60
ค่ายศิลปะ เสกสรร...ปั้นแต่ง 2 ก.ย.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 1 ก.ย.60
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 31 ส.ค.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 31 ส.ค.60
กิจกรรมภาษาจีนช่วงเบรคบ่าย 30 ส.ค.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 30 ส.ค.60
การเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง "การทำน้ำผลไม้" ป.4/1 - ป.4/4 วันที่ 23-28 ส.ค.60
ผู้อำนวยการมอบรางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 29 ส.ค.60
ผู้อำนวยการมอบรางวัล การแข่งขันมหกรรมกีฬาเด็กเล็ก 29 ส.ค.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 28 ส.ค.60
มหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 26-27 ส.ค.60
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23 ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 26 ส.ค.60
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประกอบอาหาร"ไข่เจียว"ชั้น ป.3/1 , ป.3/2
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 25 ส.ค.60
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ช่วงการทดลองโยนไข่ไม่ให้แตก 24 ส.ค.60
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ช่วงการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show 24 ส.ค.60
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาจีนให้กับนักเรียน 24-25 ส.ค.60
เคลือบฟลูออไรด์นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1, 2/1, 3/1 วันที่ 24 ส.ค.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 24 ส.ค.60
กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย (อัคคีภัย) ประจำปีการศึกษา 2560
普及消防知识,增强安全意识
นักเรียนหญิงชั้น ป.5 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยเจ้าหน้าที่จาก ร.พ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 วันที่ 23 ส.ค.60
五年级女生接种宫颈癌疫苗(8月23日)
กิจกรรมยู่เฉียวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 23 ส.ค.60
环保宣传活动(8月23日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 23 ส.ค.60
中文活动日(8月23日)
โครงการเมืองน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชน บำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สะอาดใส 22 ส.ค.60
提高清洁水质,建设美好家园活动(8月22日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 22 ส.ค.60
幼儿园晨会(8月22日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 21 ส.ค.60
幼儿园晨会(8月21日)
สอบวัดความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน YCT วันที่ 19 ส.ค.60
YCT考试(8月19日)
กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 18 ส.ค.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล และ การแข่งขัน MS Power Point 18 ส.ค.60
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 17 ส.ค.60
ถอนฟันนักเรียนชั้น ป.1/2 และนักเรียนชั้น ป.4 วันที่ 17 ส.ค.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 17 ส.ค.60
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show วันที่ 17 ส.ค.60
กิจกรรมภาษาจีนช่วงเบรคบ่าย 16 ส.ค.60
中文活动日(8月16日)
ตรวจบันทึกโรคสภาวะฟันผุชั้น ป.2 และอุดฟันชั้น ป.4/1 วันที่ 16 ส.ค.60
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 16 ส.ค.60
ผู้อำนวยการมอบรางวัล การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โครงการประกายดาว ครั้งที่ 11 วันที่ 16 ส.ค.60
การซ้อมอยพยหนีไฟ ของครูและนักเรียน 15 ส.ค.60
นักเรียนในโครงการหุ่นสวยด้วยตัวเรา ชั่งน้ำหนัก 15 ส.ค.60
完美身材活动学生称体重(8月15日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 15 ส.ค.60
幼儿园晨会(8月15日)
บอร์ดวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 15 ส.ค.60
泰国国旗诞生百年纪念日(8月15日)
บอร์ดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ 15 ส.ค.60
母亲节展板(8月15日)
ผู้บริหารมอบรางวัลผลงาน วันแม่สายใยรัก 11 ส.ค.60
母亲节获奖学生习作颁奖仪式(8月11日)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค.60
母亲节(8月11日)
โครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี พ.ศ.2560 ปลุกต้นไม้เพื่อแม่ 11 ส.ค.60
母亲节植树活动(8月11日)
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 10 ส.ค.60
英文活动日(8月10日)
มอบรางวัลผลงานทางวิชาการ วันแม่สายใยนัก ระดับชั้นอนุบาล 10 ส.ค.60
母亲节习作幼儿园颁奖(8月10日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 10 ส.ค.60
英文活动日(8月10日)
กิจกรรมภาษาจีนช่วงเบรคบ่าย 9 ส.ค.60
中文活动日(8月9日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 9 ส.ค.60
中文活动日(8月9日)
กิจกรรมหุ่นสวยด้วยตัวเรา 8 ส.ค.60
完美身材活动(8月8日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 8 ส.ค.60
幼儿园晨会(8月8日)
ผู้อำนวยการมอบรางวัล การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน 7 ส.ค.60
泰文校长为中华会馆演讲比赛获奖学生颁奖(8月7日)
STUDENT'S EXPOSURE English Speaking Years 5 ส.ค.60
英文校外活动(8月5日)
ค่ายคณิตและวิทยาศาสตร์ ป.4 วันที่ 5 ส.ค.60
数学和科学营(8月5日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 4 ส.ค.60
幼儿园晨会(8月4日)
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 3 ส.ค.60
英文活动日(8月3日)
ผลงานวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระภาษจีน "วันแม่แห่งชาติ" 3 ส.ค.60
母亲节中文习作(8月3日)
ผู้อำนวยการมอบรางวัลนักเรียนที่แข่งขันประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show 3 ส.ค.60
ผู้อำนวยการจับฉลากมอบรางวัลตอบคำถามภาษาอังกฤษ 3 ส.ค.60
英文知识问答竞赛颁奖(8月3日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 3 ส.ค.60
英文活动日(8月3日)
การประกวดนักร้องเสียงทอง ประจำปี 2560 วันที่ 2 ส.ค.60
育侨好声音歌唱比赛(8月2日)
ผลงานวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ "Mother's day" 2 ส.ค.60
母亲节学生习作(英文部)
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 2 ส.ค.60
中文活动日(8月2日)
โครงการส่งเสริมประกายดาว ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 การแข่งขันคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ส.ค.60
数学知识竞赛(8月1日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 1 ส.ค.60
幼儿园晨会(8月1日)
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ประจำปี 2560 ระดับประถมศึกษา 1 ส.ค.60
Science Show (8月1日)
mothers day student portfolio 31 ก.ค.60
母亲节学生英文习作(7月31日)
การแสดงยิมนาสติกจากสโมสร Holstrebro จากประเทศเดนมาร์ก 31 ก.ค.60
丹麦体操表演(7月31日)
การแข่งขันไมโลฟุตซอล 20127 สนามแกรนด์ ซ็อคเกอร์โปร 28 ก.ค.60
足球比赛(7月28日)
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 27 ก.ค.60
英文活动日(7月27日)
มอบรางวัลวันภาษาไทยแห่งชาติ 27 ก.ค.60
泰文日颁奖活动(7月27日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 27 ก.ค.60
英文活动日(7月27日)
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 27 ก.ค.60
泰文日(7月27日)
จิตอาสาต้าเอ่อทู่ จากประเทศจีน มาเยี่ยมชมโรงเรียน 26 ก.ค.60
大耳兔村落成员访问北碧呈万公立育侨学校(7月26日)
อุดฟันชั้น ป.5/3 และตรวจสภาวะโรคฟันผุ ชั้น ป.4/2 วันที่ 26 ก.ค.60
美齿送健康活动(7月26日)
กิจกรรมภาษาจีนช่วงเบรคบ่าย 26 ก.ค.60
中文活动日(7月26日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 26 ก.ค.60
中文活动日(7月26日)
การแนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 25 ก.ค.60
朱拉蓬学校来我校招生宣传(7月25日)
กิจกรรมเล่านิทาน อ่านคำกลอน และเล่าประวัติวันภาษาไทย 25 ก.ค.60
泰文讲故事和介绍泰语历史的活动(7月25日)
บอร์ดวันภาษาไทยแห่งชาติ 24 ก.ค.60
泰文日活动(7月24日)
มอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล 5 วันที่ 24 ก.ค.60
荣获遵守清规戒律模范学校称号(7月24日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 24 ก.ค.60
幼儿园晨会(7月24日)
ปั่น วิ่ง เดิน...ตามรอยเท้าพ่อ 23 ก.ค.60
骑行 跑步 走路 踏寻先父的足迹(7月23日)
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ชั้น ป.6 ณ วัดวังขนายทายิการาม 22 ก.ค.60
六年级学生佛学营(7月22日)
การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร (ภาษาจีน) ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ก.ค.60
北碧府汉语教师“课堂教学与文化活动”研讨会(7月22日)
กิจกรรมส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 21 ก.ค.60
科学组活动(7月21日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 21 ก.ค.60
幼儿园晨会(7月21日)
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 20 ก.ค.60
英文活动日(7月20日)
เคลือบฟลูออไรด์ อ.1/3 อ.1/4 และ อ.3/4 วันที่ 20 ก.ค.60
美齿送健康活动(7月20日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 20 ก.ค.60
英文活动日(7月20日)
กิจกรรมภาษาจีนช่วงเบรคบ่าย 19 ก.ค.60
中文活动日(7月19日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 19 ก.ค.60
中文活动日(7月19日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 17 ก.ค.60
幼儿园晨会(7月17日)
รำไทเก๊ก 17 ก.ค.60
太极拳(7月17日)
กิจกรรมค่ายเพิ่มเสริมแรงใจ ป.2-3 ห้อง 3 ห้อง 4 วันที่ 15 ก.ค.60
泰语营活动(7月15日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 14 ก.ค.60
幼儿园晨会(7月14日)
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 13 ก.ค.60
英文活动日(7月13日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 13 ก.ค.60
英文活动日(7月13日)
กิจกรรมภาษาจีนช่วงเบรคบ่าย 12 ก.ค.60
中文活动日(7月12日)
ประชุมเครือข่ายโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7 ก.ค.60
西部华文民校联谊会2560年第一次会议(7月7日)
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 7 ก.ค.60 (ยอดทำบุญ 23,605)
守夏节铸蜡祈福活动(7月7日)
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงพักเบรคบ่าย 6 ก.ค.60
英文活动日(7月6日)
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาชั้นอนุบาล1/3 วันที่ 6 ก.ค.60
幼儿园体育课(7月6日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 6 ก.ค.60
英文活动日(7月6日)
การจัดทำดอกไม้จันทน์ ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดกาญจนบุรี 5 ก.ค.60
北碧府为先皇陛下制作心愿花活动(7月5日)
กิจกรรมภาษาจีนช่วงเบรคบ่าย 5 ก.ค.60
中文活动日(7月5日)
ครูพยาบาลอบรมนักเรียนเรื่อง ยุงรำคาญ 5 ก.ค.60
普及健康知识活动(7月5日)
หล่อเทียนจำนำพรรษา 5 ก.ค.60
守夏节铸蜡仪式(7月5日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 5 ก.ค.60
中文活动日(7月5日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 4 ก.ค.60
幼儿园晨会(7月4日)
กิจกรรมการเรียนการสอนห้องสมุดชั้น อ.2/2 วันที่ 3 ก.ค.60
幼儿园图书室上课(7月3日)
ถอนฟันนักเรียนชั้น ป.1 และเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้น ป.1/2 วันที่ 3 ก.ค.60
美齿送健康活动(7月3日)
การอบรมเชิงวิชาการ การยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบสู่สากล หลักสูตร การสอน การนิเทศ เพื่อการพัฒนาห้องเรียน 1 ก.ค.60
“面向世界教育 提高教学质量”培训(7月1日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 3 ก.ค.60
幼儿园晨会(7月3日)
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ 30 มิ.ย.60
数学组活动(6月30日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 30 มิ.ย.60
幼儿园晨会(6月30日)
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 29 มิ.ย.60
英文活动日(6月29日)
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 28-29 มิ.ย.60
北碧教育局英语学术比赛(6月28-29日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 29 มิ.ย.60
英文活动日(6月29日)
เคลือบฟลูออไรด์นักเรียนชั้น อ.1/1 อ.1/2 อ.2/4 อ.3/3 วันที่ 29 มิ.ย.60
美齿送健康活动(6月29日)
นักเรียนทำความดีเก็บเงินได้จำนวนมาก 29 มิ.ย.60
好人好事 学生拾金不昧(6月29日)
มุมกิจกรรมภาษาจีน 29 มิ.ย.60
汉语角(6月29日)
กิจกรรมภาษาจีนช่วงเบรคบ่าย 28 มิ.ย.60
中文活动日(6月28日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 28 มิ.ย.60
中文活动日(6月28日)
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ เรื่อง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 24-25 มิ.ย.60
科学小发现(知识培训)(6月24-25日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 27 มิ.ย.60
幼儿园晨会(6月27日)
มุมกิจกรรมภาษาจีน อ.3/3 วันที่ 22 มิ.ย.60
汉语角幼儿园活动课(6月22日)
อบรมเทคนิคการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในห้องเรียน กลุ่มสาระภาษาจีน 24-25 มิ.ย.60
曼谷及周边地区汉语教师培训(6月24-25日)
การมอบรางวัลผลงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.60
顺通普日活动(6月26日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 26 มิ.ย.60
幼儿园晨会(6月26日)
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.60
世界禁毒日活动(6月26日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 23 มิ.ย.60
幼儿园晨会(6月23日)
โครงการแค้มป์รักษ์น้ำ ครั้งที่ 3 ลานชมวิวเทศบาลตำบลท่าม่วง 22 มิ.ย.60
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 22 มิ.ย.60
英文活动日(6月22日)
สนทนาภาษาจีนช่วงพักเบรค 22 มิ.ย.60
中文会话活动(6月22日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 22 มิ.ย.60
英文活动日(6月22日)
กิจกรรมสาระภาษาจีนช่วงเบรคบ่าย 21 มิ.ย.60
中文活动日(6月21日)
ผลงานวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ "วันต่อต้านยาเสพติด"
禁毒日学生习作
เคลือบหลุมร่องฟันชั้น ป.1/3 วันที่ 21 มิ.ย.60
美齿送健康活动(6月21日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 21 มิ.ย.60
中文活动日(6月21日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 20 มิ.ย.60
幼儿园晨会(6月20日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 19 มิ.ย.60
幼儿园晨会(6月19日)
กิจกรรมส่งเสริมภาษาพัฒนาคนเก่ง"หนังสือทำมือ" 17 มิ.ย.60
手绘课本活动(6月17日)
มุมกิจกรรมจีน ชั้น อ.2/1 วันที่ 16 มิ.ย.60
汉语角幼儿园活动课(6月16日)
กิจกรรมนอกห้องเรียนชั้นอนุบาล 3/4 วันที่ 16 มิ.ย.60
幼儿园室外活动课(6月16日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 16 มิ.ย.60
幼儿园晨会(6月16日)
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงพักเบรคบ่าย 15 มิ.ย.60
英文活动日(6月15日)
พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถม 15 มิ.ย.60
小学部敬师节(6月15日)
พิธีไหว้ครู ระดับชั้นอนุบาล 15 มิ.ย.60
幼儿园部敬师节(6月15日)
มุมกิจกรรมภาษาจีน 14 มิ.ย.60
汉语角(6月14日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 14 มิ.ย.60
中文活动日(6月14日)
แข่งขันฟุตบอลนักเรียน ครบรอบกรมชลประทาน 115 ปี วันที่ 13 มิ.ย.60
学生足球赛(6月13日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 13 มิ.ย.60
幼儿园晨会(6月13日)
เสียงตามสาย 13 มิ.ย.60
校园小广播(6月13日)
อบรมรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ณ วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 12 มิ.ย.60
防治登革热宣传活动(6月12日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 12 มิ.ย.60
幼儿园晨会(6月12日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน รำไทเก๊ก 12 มิ.ย.60
中国太极拳(6月12日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 9 มิ.ย.60
幼儿园晨会(6月9日)
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงเบรคบ่าย 8 มิ.ย.60
英文活动日(6月8日)
มุมกิจกรรมภาษาจีน 8 มิ.ย.60
幼儿园中文活动天地(6月8日)
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพละชั้นอนุบาล 8 มิ.ย.60
幼儿园体育课(6月8日)
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น อ.1/4 วันที่ 8 มิ.ย.60
幼儿园英文课(6月8日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 8 มิ.ย.60
英文活动日(6月8日)
การทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง "การเจริญเติบโตของพืช" การปลูกต้นถั่วเขียว อ.2/1 วันที่ 7 มิ.ย.60
科学实验课(幼儿园)
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2560 วันที่ 7 มิ.ย.60
学生会选举(6月7日)
มุมกิจกรรมภาษาจีน 7 มิ.ย.60
中文天地(6月7日)
Speaking and Conversation
对话和听说
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 7 มิ.ย.60
中文活动日(6月7日)
กิจกรรมเสียงตามสาย วันที่ 6 มิ.ย.60
校园小广播(6月6日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 6 มิ.ย.60
幼儿园晨会(6月6日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 5 มิ.ย.60
幼儿园晨会(6月5日)
กิจกรรมรำกังฟู วันที่ 5 มิ.ย.60
中国功夫(6月5日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 2 มิ.ย.60
幼儿园晨会(6月2日)
นักเรียนที่เป็นตัวแทนลงสมัครประธานนักเรียน รองประธานและสมาชิกสภานักเรียน แถลงนโยบายของแต่ละทีม 1 มิ.ย.60
学生会选举造势活动(6月1日)
เคลือบฟลูออไรด์ อ.2/1 อ.2/2 อ.2/3 อ.3/1 อ.3/2 วันที่ 1 มิ.ย.60
检查牙齿(6月1日)
กิจกรรมภาษาอังกฤษอนุบาล 1 มิ.ย.60
幼儿园英文活动(6月1日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 31 พ.ค.60
幼儿园晨会(5月31日)
มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี โดยเป็นทุนจากมิสเตอร์สตีเฟ่น คลาก 31 พ.ค.60
颁发助学金(5月31日)
เทศกาลไหว้บะจ่าง ชั้นประถม 30 พ.ค.60
端午节庆祝活动(5月30日)
เทศกาลไหว้บะจ่าง ชั้นอนุบาล 30 พ.ค.60
端午节庆祝活动(5月30日)
อบรมเรื่อง มารยาทการไหว้ วันที่ 29 พ.ค.60
礼仪培训(5月29日)
ตรวจสุขภาพและความสะอาดของร่างกายนักเรียน ชั้น อ.1 - ป.6 โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 วันที่ 29 พ.ค.60
身体检查(5月29日)
ผลงานการวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระภาษาจีน ชั้นประถม "วันไหว้บะจ่าง" 29 พ.ค.60
端午节学生习作(小学)5月29日
ผลงานการวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระภาษาจีน ชั้นอนุบาล "วันไหว้บะจ่าง" 29 พ.ค.60
端午节习作(幼儿园)5月29日
ตรวจบันทึกสภาวะฟันผุนักเรียนชั้น ป.1/1 1/2 เคลือบหลุมร่องฟัน ป.1/1 วันที่ 26 พ.ค.60
检查蛀牙送健康活动(5月26日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 26 พ.ค.60
幼儿园晨会(5月26日)
อุดฟันนักเรียนชั้น ป.6/1 วันที่ 25 พ.ค.60
检查蛀牙送健康活动(5月25日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 25 พ.ค.60
幼儿园晨会(5月25日)
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับชั้นอนุบาล 24 พ.ค.60
幼儿园汉语教学(5月24日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 24 พ.ค.60
幼儿园晨会(5月24日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 23 พ.ค.60
幼儿园晨会(5月23日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 22 พ.ค.60
幼儿园晨会(5月22日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 19 พ.ค.60
幼儿园晨会(5月19日)
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ชั้นอนุบาล วันที่ 18 พ.ค.60
幼儿园体育课(5月18日)
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล วันที่ 18 พ.ค.60
幼儿园英文课(5月18日)
ตรวจบันทึกสภาวะฟันผุนักเรียนชั้นป.6 วันที่ 18 พ.ค.60
检查蛀牙送健康活动(5月18日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 18 พ.ค.60
幼儿园晨会(5月18日)
กิจกรรมอนุบาลช่วงเช้า 16 พ.ค.60
幼儿园晨会(5月16日)
ผู้ช่วยผู้จัดการ กล่าวโอวาทวันเปิดเทอม วันที่ 15 พ.ค.60
经理助理新学期讲话(5月15日)
อบรมพัฒนาครู เรื่อง เทคนิคการสอนครูปฐมวัย วันที่ 29-30 เม.ย.60
幼儿教师技能培训(4月29-30日)
จำหน่ายหนังสือนักเรียนชั้น อ.1 - ป.6 วันที่ 1 พ.ต.60
新学期售书(5月1日)
ผลการคัดห้องประจำปีการศึกษา 2560
公布新学年分班成绩
ประชุมผู้ปกครองใหม่ประจำปี 2560 วันที่ 29 เม.ย.60
新生家长会(4月29日)
summer 28 เม.ย.60
暑期班(4月28日)
ผลงานนักเรียนวิชาศิลปะ Summer 2017
暑期班学生美术习作
Summer 27 เม.ย.60
暑期班(4月27日)
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงพักกลางวัน 26 เม.ย.60
英文活动日(4月26日)
Summer 26 เม.ย.60
暑期班(4月26日)
กิจกรรมภาษาจีนช่วงพักกลางวัน 25 เม.ย.60
中文活动日(4月25日)
Summer 25 เม.ย.60
暑期班(4月25日)
Summer 24 เม.ย.60
暑期班(4月24日)
Summer 21 เม.ย.60
暑期班(4月21日)
Summer 20 เม.ย.60
暑期班(4月20日)
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงพักกลางวัน 19 เม.ย.60
英文活动日(4月19日)
Summer 19 เม.ย.60
暑期班(4月19日)
กิจกรรมภาษาจีนช่วงพักกลางวัน 18 เม.ย.60
中文活动日(4月18日)
Summer 18 เม.ย.60
暑期班(4月18日)
กิจกรรมวันสงกรานต์ 12 เม.ย.60
宋干节庆祝活动(4月12日)
Summer 12 เม.ย.60
暑期班(4月12日)
กิจกรรมภาษาจีนช่วงพักกลางวัน 11 เม.ย.60
中文活动日(4月11日)
Summer 11 เม.ย.60
暑期班(4月11日)
เด็กอนุบาลรับประทานอาหารกลางวัน 10 เม.ย.60
幼儿园孩子吃午饭(4月10日)
Summer 10 เม.ย.60
暑期班(4月10日)
ปรับปรุงสถานที่ 7 เม.ย.60
整修校园(4月7日)
Summer 7 เม.ย.60
暑期班(4月7日)
กิจกรรมช่วงพักกลางวัน สาระภาษาอังกฤษ 5 เม.ย.60
英文活动日(4月5日)
Summer 6 เม.ย.60
暑期班(4月6日)
Summer 5 เม.ย.60
暑期班(4月5日)
Summer 4 เม.ย.60
暑期班(4月4日)
Summer 3 เม.ย.60
暑期班(4月3日)
การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา 1 เม.ย.60
教师培训(4月1日)
มอบผลการเรียน ปพ.6 ให้กับนักเรียน ชั้น ป.6 วันที่ 30 มี.ค.60
六年级学生领取成绩单(3月30日)
ผู้จัดการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 30 มี.ค.60
经理为六年级学生O-Net考试成绩优异者颁发奖品(3月30日)
ประชุมผู้ปกครองเก่าและมอบผลการเรียน ชั้น อ.1 - ป.5 วันที่ 29 มีนาคม 2560
家长会及领取成绩单(幼儿园到五年级)3月29日
นักเรียน ป.3 สอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ National Test NT 8 มี.ค.60
三年级NT考试全国统考(3月8日)
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 27 ก.พ.60
六年级学生毕业典礼(2月27日)
ผู้จัดการกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน 22 ก.พ.60
育侨学校经理学期末致词(2月22日)
ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้ ด.ช.บุริศร์ หนูอินทร์ สอบได้รางวัลชมเชย TEDET วิชาวิทยาศาสตร์ 20 ก.พ.60
泰文校长为TEDET获奖学生颁奖(2月20日)
เจ้าหน้าที่ทันตกรรมเข้ามาสอนวิชาสุขศึกษา เรื่อง การแปรงฟันที่ถูกวิธีให้กับนักเรียนชั้น ป.3/2 วันที่ 17 ก.พ.60
健康美齿活动(2月17日)
เคลือบฟลูออไรด์นักเรียน อ.1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 3/3 วันที่ 17 ก.พ.60
健康美齿(2月17日)
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "จรวดอีโน" 17 ก.พ.60
科学实验课(2月17日)
มอบรางวัลแผ่นพับประจำเดือน ม.ค. (ระดับชั้นอนุบาล) วันที่ 17 ก.พ.60
宣传页抽奖活动(幼儿园)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 17 ก.พ.60
幼儿园晨会(2月17日)
แนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสารสืทธิ์วิทยา 16 ก.พ.60
外校招生宣传活动(2月16日)
มอบรางวัลแผ่นพับประจำเดือน ม.ค. วันที่ 16 ก.พ.60
二月份宣传页抽奖活动(2月16日)
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงพักเบรคบ่าย 16 ก.พ.60
英文活动日(2月16日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 16 ก.พ.60
英文活动日(2月16日)
ผู้อำนวยการมอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ อัลปาก้า ราชบุรี แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6 วันที่ 16 ก.พ.60
การแข่งขันว่ายน้ำ อัลปาก้า ราชบุรี แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6 วันที่ 11-12 ก.พ.60
第六届叻丕游泳比赛(2月11-12日)
มอบรางวัลในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 15 ก.พ.60
全泰学术大赛获奖学生颁奖仪式(2月15日)
มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงาน "สามประสานเปิดบ้าน ท.ม.ร." 15 ก.พ.60
给学生颁奖(2月15日)
มอบประกาศนียบัตร โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 ก.พ.60
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 15 ก.พ.60
幼儿园晨会(2月15日)
ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 วันที่ 15 ก.พ.60
泰文校长为第66届全泰学术大赛获奖学生颁奖(2月15日)
งานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ปี 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 14 ก.พ.60
Visut Open House 2016 Educational Steps towards Worldwide February 14 2017
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 14 ก.พ.60
中文活动日(2月14日)
ทอดผ้าป่าบ้านปอเชียง 12 ก.พ.60
呈万我家(2月12日)
งานสามประสานเปิดบ้าน ทมร. 60 วันที่ 10 ก.พ.60
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงพักเบรคบ่าย 9 ก.พ.60
英文活动日(2月9日)
การทดลองวิทยาศาสตร์ "การดูดซึมของสี" อ.3/1 วันที่ 9 ก.พ.60
幼儿园实验课(2月9日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 9 ก.พ.60
英文活动日(2月9日)
การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างครูอาวุโสกับนักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 8 ก.พ.60
教师代表队和六年级学生足球友谊赛(2月8日)
ประธานและสมาชิกสภานักเรียน มอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้บริหารและคณะครู เนื่องในโอกาสจบการศึกษา 8 ก.พ.60
学生会全体成员向校领导敬献纪念品(2月8日)
การทดลองวิทยาศาสตร์ "ถั่วงอกแปลงร่าง" อ.3/3 วันที่ 7 ก.พ.60
幼儿园实验课(2月7日)
กิจกรรมภาษาพาเพลิน (ภาษาจีน) วันที่ 7 ก.พ.60
汉语情景会话(2月7日)
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 7 ก.พ.60
六年级学生招生宣传活动(2月7日)
ติดตามผลการให้ยาเสริมธาตุเหล็กให้กับนักเรียนที่มีภาวะซีด จำนวน 10 คน 7 ก.พ.60
贫血症学生补血(2月7日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาจีน 7 ก.พ.60
中文活动日(2月7日)
ผู้บริหารมอบเกียรติบัตรการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT 7 ก.พ.60
学校领导为YCT考试学生颁发证书(2月7日)
โครงการ D.A.R.E. วันที่ 6 ก.พ.60
D.A.R.E.活动(2月6日)
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 6 ก.พ.60
幼儿园晨会(2月6日)
งานท่าม่วงบ้านฉัน ดีและงาม ครั้งที่ 5 วันที่ 3-5 ก.พ.60
第五届呈万百年市场活动(2月3-5日)
กิจกรรมภาษาอังกฤษช่วงพักเบรคบ่าย 2 ก.พ.60
英文活动日(2月2日)
กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 2 ก.พ.60
英文活动日(2月1日)
กิจกรรมประกวดหนูน้อยฟันสวย 1 ก.พ.60
健康美齿比赛(2月1日)
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 ระดับประเทศ
第66届全泰学术大赛(中文演讲比赛)
ผู้บริหาร มอบแต๊ะเอียให้กับครูและบุคลากร โรงเรียนยู่เฉียว เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน 26 ม.ค.60
育侨学校校主许英周和校董会主席冯丰茂为全体教职员工颁发年度奖金
กิจกรรมวันตรุษจีน 26 ม.ค.60
春节庆祝活动(1月26日)
กิจกรรมหนูน้อยนักคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ อนุบาล 1-3 (ฐานกิจกรรม) วันที่ 25 ม.ค.60
幼儿园小小发明家(1月25日)
กิจกรรมหนูน้อยนักคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ อนุบาล 1-3 (เดินแบบ) วันที่ 25 ม.ค.60
幼儿园小小发明家(1月25日)
กิจกรรมหนูน้อยนักคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ อนุบาล 1-3 (พิธีเปิด) วันที่ 25 ม.ค.60
幼儿园小小发明家(1月25日)
กิจกรรมหุ่นสวยด้วยตัวเรา ประจำเดือนมกราคม 26 ม.ค.60
塑造完美身材活动(1月26日)
การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาจีน ครั้งที่ 4 เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก 21 ม.ค.60
泰国西部华文民校联谊会第四届才艺大赛(1月21日)
ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่แข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาจีนเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 23 ม.ค.60
泰文校长为中文才艺大赛获奖选手颁奖(1月23日)
กิจกรรมนิทรรศการสัมพันธ์ชุมชนบูรณาการทุกกลุ่มสาระ 20 ม.ค.60
社区展览活动(1月20日)
ผู้รับใบอนุญาตพร้อมคณะ รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นการสอนภาษาจีน ประจำปี 2560 จากคุณจาง ตง ฮ้าว วันที่ 19 ม.ค.60
学校校主、校董会主席、经理和中文校长接领国侨办颁发的华文示范校赞助款并向华文民校协会主席梁冰拜年(1月19日)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค.60
儿童节(1月13日)
หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ 12 ม.ค.60
小小科学家(1月12日)
เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ป.2-ป.3 วันที่ 6 ม.ค.60
二三年级童子军活动(1月6日)
นักเรียนได้รับทุนการศึกษา ณ วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 3 ม.ค.60
学生领取奖学金(1月3日)
 
    
 


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 97 | เดือนนี้ : 7366 | ปีนี้ : 7366 | รวม : 548743  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom