ค้นหา
 

 

 
 

  หลักสูตรประถม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 2012-11-09 1315
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และ พลศึกษา 2012-11-09 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี รายวิชาเทคโนโลยี 2012-11-09 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2012-11-09 456
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 2012-11-09 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2012-11-09 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ 2012-11-09 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 2012-11-09 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 2012-11-09 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี รายวิชาการงานอาชีพ 2012-11-09 1

 

  ทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

 
 


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 19 | เดือนนี้ : 5033 | ปีนี้ : 39737 | รวม : 581114  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom