ค้นหา
 

 

 
 
 
ผู้รับใบอนุญาต
คณะกรรมการมูลนิธิยู่เฉียว
ผู้จัดการ
ผู้อำนวยการ
ผังการบริหารงาน
 

    เรื่อง ผู้รับใบอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต
     
     

ขุนชาญวณิชกิจ


(พ.ศ.๒๔๗๐ – ๒๔๗๖)

 


 

นายสว่าง ชานนท์


(พ.ศ.๒๔๘๐ – ๒๕๓๒)

 


นายมานะ ชานนท์


(พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๓๗

 


นายบุญเชาวณ์ รุ่งเรืองวณิชย์


(พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๕๔๐)

 


นายจิว วารีทิพย์ขจร


(พ.ศ.๒๕๔๐ –ปัจจุบัน)

 


 

 

 

ผู้เขียน : pr วันที่ :2012-11-04 21:33:45 แก้ไชวันที่ : 2012-11-07 09:32:12

 

 
 


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 292 | เดือนนี้ : 5306 | ปีนี้ : 40010 | รวม : 581387  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom