เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก 5-6 ม.ค.61

เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2561  มีนักเรียนจำนวน 12 คน ได้เข้าร่วมเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก  ร่วมกับ สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ณ  บ้านสัมมนา  สภาคริสตจักรประเทศไทย  (หาดเจ้าสำราญ)  จังหวัดเพชรบุรี  ได้แก่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1

ด.ญ. กชกร          เจียรนัยนิล                                

ด.ญ. มัลลิกา        ตันประเสริฐ                              

 

ด.ญ. จุฑาทิพย์     พรหมสวัสดิ์   

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2

ด.ญ. พรพรหม        กูลประดิษฐ์ศิลป์                         

ด.ญ. ยมลคร           ประชุมเงิน                               

ด.ญ. ณัฐวดี            คำหอม                                     

ด.ญ. จิรภิญญา        เทียมจรรยา                                           

ด.ญ. ศุภารมย์          ชัยมานะ                                   

ด.ญ. อังคณา           สังข์ผัน                                     

ด.ญ. เบญจวรรณ      เดชบุญ     

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3

ด.ญ. สุพิชญา          เซี่ยงฉิน                        

ด.ญ. ธนัญชนก        อินทรโสภา       

นักเรียนทั้งหมดได้เข้าร่วมการแข่งขันเกมภายในค่าย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1

เป็นทุนการศึกษาจำนวน  2,000  บาท   


ขยายภาพ

 comment

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
comment