ค้นหา
 

 

 
    เรื่อง เกียรติบัตร โครงงานทดสอบ PRE-ประถมศึกษา ประจำปี 2557


 

รายละเอียดนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการทดสอบ PRE-ประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว  จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคกลาง-ภาคตะวันตก  ได้รับรางวัล รวม 14 คน ดังนี้

 

1.คุณ ปัญญาวัฒน์   ปรักแก้ว ได้รับ
-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(5วิชาแรก)ของระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดกาญจนบุรี
2.คุณ จินต์จุฑา   พีรพุฒิเวทย์ ได้รับ
-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(5วิชาแรก)ของระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดกาญจนบุรี
3.คุณ สิริลักษณ์   จันทรักษา ได้รับ
-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(5วิชาแรก)ของระดับชั้น ป.3 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดกาญจนบุรี
4.คุณ นฤปนาถ   แต่แดงเพชร ได้รับ
-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(5วิชาแรก)ของระดับชั้น ป.3 ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดกาญจนบุรี
5.คุณ ชัชชญา   บรรทัดกาญจน์ ได้รับ
-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(5วิชาแรก)ของระดับชั้น ป.3 ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดกาญจนบุรี
6.คุณ พรรวินท์   พละศักดิ์ ได้รับ
-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(5วิชาแรก)ของระดับชั้น ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดกาญจนบุรี
7.คุณ อรรถพร   ประมวญ ได้รับ
-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(5วิชาแรก)ของระดับชั้น ป.4 ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดกาญจนบุรี
8.คุณ วิภาวดี   ตั้งการุณจิต ได้รับ
-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(5วิชาแรก)ของระดับชั้น ป.4 ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดกาญจนบุรี
9.คุณ ปาลินนา   ศรฤทธิ์ชิงชัย ได้รับ
-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(5วิชาแรก)ของระดับชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดกาญจนบุรี
10.คุณ แพรวา   มั่นคง ได้รับ
-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(5วิชาแรก)ของระดับชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดกาญจนบุรี
11.คุณ พรหมมินทร์   กาญจนภวนาถ ได้รับ
-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(5วิชาแรก)ของระดับชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดกาญจนบุรี
12.คุณ ปาณิสรา   สงเคราะห์ ได้รับ
-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(5วิชาแรก)ของระดับชั้น ป.6 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดกาญจนบุรี
13.คุณ อรอนงค์   ลีละสุนทเลิศ ได้รับ
-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(5วิชาแรก)ของระดับชั้น ป.6 ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดกาญจนบุรี
14.คุณ คุณากร   รุ่งสว่าง ได้รับ
-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(5วิชาแรก)ของระดับชั้น ป.6 ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

ผู้เขียน : natboy5555 วันที่ :2015-02-24 10:41:46 แก้ไชวันที่ : 2015-02-25 08:42:09

 
   


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 43 | เดือนนี้ : 10126 | ปีนี้ : 21192 | รวม : 562569  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom