ค้นหา
 

 

 
    เรื่อง สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖


แนะนำประธานนักเรียน  รองประธานนักเรียน  สมาชิกสภานักเรียน

 

และคณะกรรมการนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2556

 

เด็กหญิงรัฐชดาพร   อาจปักษา 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1

ตำแหน่ง  ประธานนักเรียน

 

                                                                                          

        เด็กหญิงนัฐชา   ศิวะบุณย์                       เด็กชายชาญชัย   อังปิยะกุล                    เด็กหญิงกนกพร   ทวีสุข                 เด็กหญิงธัญญพัชร   กระต่ายทอง

     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

     ตำแหน่ง  รองประธานนักเรียน                  ตำแหน่ง  รองประธานนักเรียน                 ตำแหน่ง  รองประธานนักเรียน                  ตำแหน่ง  รองประธานนักเรียน

 

 

                                                                 

      เด็กหญิงจิรประภา  คชายุทธ           เด็กหญิงพรรณนาราย   กมลพันธ์ทิพย์        เด็กหญิงพัชรพร   ฉัตรปั้น                   เด็กชายรัชพล   กิ่มบางยาง            เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ธิติเลิศเดชาชัย

      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2

       ตำแหน่ง  สมาชิกสภานักเรียน               ตำแหน่ง  สมาชิกสภานักเรียน             ตำแหน่ง  สมาชิกสภานักเรียน                   ตำแหน่ง  สมาชิกสภานักเรียน                  ตำแหน่ง  สมาชิกสภานักเรียน

 

                                                                                              

                                                                             เด็กชายธีรภาพ   เครือพับ                                                  เด็กหญิงศุภกานต์   สง่ากชกร

                                                                          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1                                                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2

                                                                        ตำแหน่ง  คณะกรรมการนักเรียน                                           ตำแหน่ง  คณะกรรมการนักเรียน        

                                                                     

 

 

 

ผู้เขียน : natboy5555 วันที่ :2013-06-10 09:44:25 แก้ไชวันที่ : 2013-06-10 11:22:51

 
   


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 134 | เดือนนี้ : 5971 | ปีนี้ : 40675 | รวม : 582052  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom