ค้นหา
 

 

 
    เรื่อง ศิษย์เก่ายู่เฉียว


ประวัติ

ชื่อ-สกุล                      เด็กหญิงปุญชรัศมิ์       เอกศิริวรานนท์      ชื่อเล่น    หวาย

วัน/เดือน/ปี เกิด         13  สิงหาคม  2541

ปัจจุบัน                       ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4          แผนการเรียน  อังกฤษ – จีน

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จากโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว  เมื่อปี  2552

บิดาชื่อ                       นายวิเชียร        เอกศิริวรานนท์            อาชีพ   ธุรกิจส่วนตัว

มารดาชื่อ                    นางศุภวัลย์      เอกศิริวรานนท์             อาชีพ   พยาบาล

สอบชิงทุนAFS  International  Intercultural  Programs 
ซึ่งเป็นโครงการเยาวชนเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ  ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด  50  คน

เป้าหมายของชีวิตในอนาคต  
อยากทำในสิ่งที่ดี  ที่ทุกคนยอมรับและจะทำประโยชน์เพื่อสังคม

ความรู้สึกในฐานะศิษย์เก่าของโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว
โรงเรียนและครูทุกท่านได้สั่งสอนและหล่อหลอมให้ข้าพเจ้ามีทุกวันนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณโรงเรียนและคุณครูทุกท่าน 
และสุดท้ายภูมิใจมากที่ได้เป็นศิษย์ยู่เฉียว

 

 

 

ผู้เขียน : natboy5555 วันที่ :2013-07-25 15:27:22 แก้ไชวันที่ : 2013-07-25 15:53:05

 
   


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 140 | เดือนนี้ : 5977 | ปีนี้ : 40681 | รวม : 582058  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom